Organisatorisk Effektivitet
på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU)

Note om databasen

For at garantere respondenternes anonymitet har det været nødvendigt at foretage ændringer i databasen. Der er lagt til grund, at alle grupper skal have en størrelse på mindst 5 respondenter. Ændringerne er følgende:

Tilbage til rapportens hovedside


Valid HTML 4.01!